Zamknij panel dostępności WCAG
x

Rejowiec Fabryczny

12/07/2024

22:45

Świadczenie wspierające

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Rejowcu Fabrycznym informuje, że ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. 2023 r. poz.1429) wprowadza zmiany w: – ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, – ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotyczące zasad ustalania [...]

Czytaj dalej…

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027-Podprogram 2023

OGŁOSZENIE Zapraszamy po skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM INFORMUJE, ŻE OD DNIA 13.05.2024 r. RUSZAJĄ ZAPISY DO PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 – PODPROGRAM 2023. POMOC JEST KIEROWANA DO OSÓB O NISKICH DOCHODACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH: 1 590,00 ZŁ NA OSOBĘ W RODZINIE; 2 056,40 ZŁ DLA [...]

Czytaj dalej…

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024

Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla jednostek Samorządu terytorialnego” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Asystentura jest to wsparcie przez wykwalifikowanego opiekuna osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz w życiu społecznym. Celem zadania jest zapewnienie [...]

Czytaj dalej…

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje: 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy obliczona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 [...]

Czytaj dalej…

PODSUMOWANIE REALIZACJI POPŻ PROGRAM 2021 PLUS PRZEZ BANK ŻYWNOŚCI W LUBLINIE

PODSUMOWANIE REALIZACJI POPŻ PROGRAM 2021 PLUS PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus – efekty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym z terenu województwa lubelskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw [...]

Czytaj dalej…

Świadczenie wspierające

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym informuje, że ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. Poz. 1429 z późn.zm), od dnia 01.01.2024r. wprowadza zmiany w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Ustawodawca w miejsce dotychczas przyznawanych świadczeń opiekuńczych: świadczenia pielęgnacyjnego i specjalny zasiłek opiekuńczego wprowadza jedno świadczenie: Świadczenie pielęgnacyjne dla osób sprawujących [...]

Czytaj dalej…

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2023/2024 można składać od dnia 1 lipca 2023 r. w formie elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (empatia.mrpips.gov.pl) oraz przez platformę Epuap2. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w siedzibie Ośrodka od dnia 1 sierpnia 2023 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie [...]

Czytaj dalej…

“Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.   Adresatami Programu są: – dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej [...]

Czytaj dalej…

Informacje dotyczące programu POPŻ Podprogram 2021 PLUS

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2021 Plus CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2022, a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami [...]

Czytaj dalej…