Informacja na temat składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021 PDF Drukuj Email
wtorek, 30 czerwca 2020 07:52

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021  będą  przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2020 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca 2020 roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2020r .

 

 

Więcej…
 
Program „Opieka 75+” PDF Drukuj Email
piątek, 26 czerwca 2020 09:00


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym informuje, że przystąpił do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+”.

Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

Więcej…
 
Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2020 PDF Drukuj Email
piątek, 26 czerwca 2020 08:11

Miasto Rejowiec Fabryczny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020, finansowanego z Funduszu  Solidarnościowego.

Strategicznym celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniami równoważnymi oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby        w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Wartość otrzymanego dofinansowanie to kwota: 7 425 zł.

 
Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 PDF Drukuj Email
piątek, 26 czerwca 2020 08:08

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 można składać od 1 lipca 2020 r. w formie elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez platformę Epuap2. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w siedzibie Ośrodka od 1 sierpnia 2020 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2020 r. następuje do dnia 31 października.

 

Więcej…
 


Strona 1 z 42
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review