Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

06/06/2023

22:14

Informacja o terminie składania wniosków 500+

Opublikowano: 26 czerwca 2020

Nowelizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłużyła do 31 maja 2021 roku pierwszy okres pobierania świadczenia wychowawczego na nowych zasadach (bez kryterium dochodowego na pierwsze dziecko).

Oznacza to, że w 2020 roku rodzice nie muszą dopełniać żadnych formalności, by otrzymywać świadczenie na dzieci, na które obecnie jest pobierane.

Wnioski na kolejny okres zasiłkowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. przyjmowane będą dopiero od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną i od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną.

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 174044
Wczytywanie