Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

23/06/2024

22:52

Zmiana kryterium dochodowego do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS

Opublikowano: 24 maja 2023

Zmiana kryterium dochodowego do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Podprogram 2021 PLUS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym informuje, że od dnia 15 maja 2023 r. zmieniło się kryterium dochodowe do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 PLUS realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc jest kierowana do osób o niskich dochodach, których dochód nie przekracza:

  • 1 410,00na osobę w rodzinie;

  • 1 823,60dla osoby samotnej.

Osoby, które spełniają wymogi Programu i chciałyby otrzymać pomoc żywnościową, proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym przy ulicy Lubelskiej 24 w celu otrzymania skierowania na bezpłatną żywność. Kwalifikowanie do pomocy żywnościowej może odbywać się również zdalnie na podstawie wywiadu telefonicznego pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 PLUS beneficjenci otrzymają dary żywnościowe w następujących produktach: makaron jajeczny świderki, powidła śliwkowe, mleko UHT, szynka wieprzowa, cukier, olej rzepakowy.

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 266585
Wczytywanie