Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Zamknij panel dostępności WCAG
x

Rejowiec Fabryczny

03/08/2021

06:25

Program „Opieka 75+” – edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym przystąpił po raz drugi do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+„- edycja 2021. Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej. Miasto Rejowiec Fabryczny otrzymało dotację na rok 2021 w wysokości 14 [...]

Czytaj dalej…

ZUS będzie wypłacał świadczenie „Dobry start”

15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, przedłożone przez ministra rodziny i polityki społecznej. Od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry start” będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce instytucji gminnych i powiatowych. Według nowych zasad wnioski będzie można składać do ZUS wyłącznie elektronicznie, a wypłata świadczenia nastąpi [...]

Czytaj dalej…

Informacja dotycząca składania wniosków na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2021/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym informuje, że od dnia 01 lipca 2021 r. wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego orz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2021/2022, wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2021/2022 można składać drogą elektroniczną przy pomocy: Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);  Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP [...]

Czytaj dalej…

Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 45004
Wczytywanie