Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Zamknij panel dostępności WCAG
x

Rejowiec Fabryczny

06/06/2023

21:40

Informacje dotyczące programu POPŻ Podprogram 2021 PLUS

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2021 Plus CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2022, a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami [...]

Czytaj dalej…

Zmiana kryterium dochodowego do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS

Zmiana kryterium dochodowego do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Podprogram 2021 PLUS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym informuje, że od dnia 15 maja 2023 r. zmieniło się kryterium dochodowe do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 PLUS realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc jest kierowana do osób o niskich dochodach, których dochód nie przekracza: 1 410,00 zł na osobę [...]

Czytaj dalej…

Program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Na realizację Miasto Rejowiec Fabryczny w roku 2023 r uzyskało dofinansowanie w kwocie 97 700,00 zł. Całkowita wartość zadania 122 125,00 zł. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.  Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. i zapewnia pomoc zarówno osobom [...]

Czytaj dalej…

Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 173992
Wczytywanie