Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Zamknij panel dostępności WCAG
x

Rejowiec Fabryczny

01/12/2023

14:13

PODSUMOWANIE REALIZACJI POPŻ PROGRAM 2021 PLUS PRZEZ BANK ŻYWNOŚCI W LUBLINIE

PODSUMOWANIE REALIZACJI POPŻ PROGRAM 2021 PLUS PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus – efekty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym z terenu województwa lubelskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw [...]

Czytaj dalej…

Świadczenie wspierające

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym informuje, że ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. Poz. 1429 z późn.zm), od dnia 01.01.2024r. wprowadza zmiany w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Ustawodawca w miejsce dotychczas przyznawanych świadczeń opiekuńczych: świadczenia pielęgnacyjnego i specjalny zasiłek opiekuńczego wprowadza jedno świadczenie: Świadczenie pielęgnacyjne dla osób sprawujących [...]

Czytaj dalej…

Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 213167
Wczytywanie