Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Zamknij panel dostępności WCAG
x

Rejowiec Fabryczny

28/10/2021

13:26

Wydawanie artykułów spożywczych z Banku Żywności w ramach POPŻ 2014-2020

INFORMACJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym informuje, że we wrześniu br. będą wydawane artykuły spożywcze z Banku Żywności w ramach POPŻ 2014-2020 – Podprogram 2020 w następujących terminach: – 08.09.2021 r. od godz. 10:00 do 14:00 – 09.09.2021 r. od godz. 10:00 do 14:00 Punkt odbioru darów: ul. Hirszfelda 3 (dawny posterunek policji) [...]

Czytaj dalej…

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025. EDYCJA 2021

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025. EDYCJA 2021 MODUŁ I. UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU „SENIOR+” DOFINANSOWANIE: 159 910,20 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 199 910,20 zł NAZWA ZADANIA: „PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE LOKALU PRZY UL. HIRSZFELDA 3/38, 22-170 REJOWIEC FABRYCZNY, CELEM UTWORZENIA KLUBU „SENIOR+”           Planowane zadanie polega na utworzeniu i wyposażeniu Klubu „Senior+” [...]

Czytaj dalej…

Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 56984
Wczytywanie