UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

27/01/2021

11:50

Druki i wnioski

Pomoc społeczna

 • Wniosek o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej
Pobierz
 • Oświadczenie o stanie majątkowym
Pobierz
 • Oświadczenie o działalności gospodarczej
Pobierz

 

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Pobierz
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (załącznik) FA-1Z
Pobierz
 • Oświadczenie ZFA-03
Pobierz
 • Oświadczenie ZFA-05
Pobierz
 • Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów ZFA-06
Pobierz
 • Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny
Pobierz
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Pobierz 
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (załącznik) SR-1Z
Pobierz
 • Oświadczenie ZSR-05
Pobierz 
 • Oświadczenie ZSR-07
Pobierz 
 • Oświadczenie ZSR-08
Pobierz
 • Oświadczenie ZSR-10
Pobierz
 • Oświadczenie ZSR-12
Pobierz
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Pobierz

 

Świadczenia „Dobry start”

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start
Pobierz
 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start
Pobierz

 

Świadczenia „500+”

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
Pobierz
 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
Pobierz
Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 13006
Wczytywanie