Terminy wydawania darów żywnościowych

PDF Drukuj Email
piątek, 02 grudnia 2016 10:22

Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym informują beneficjentów zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Podprogram 2016, że w grudniu 2016 r. będą wydawane dary żywnościowe w formie paczek w następujących terminach:

05.12.2016 r.

19.12.2016 r.

Miejsce odbioru żywności:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rejowcu Fabrycznym,

ul. Lubelska 24.


 

Do dnia 31.10.2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zakwalifikował do udziału w programie 453 osoby znajdujące się trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Kwoty kryterium dochodowego 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie. Kryteria podano zgodnie wytycznymi MRPiPS dotyczącymi - Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016.

W ramach realizacji Programu Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego informacje o planowanych działaniach towarzyszących. Na rzecz włączenia społecznego wśród naszych beneficjentów zostaną rozpropagowane ulotki dotyczące podnoszenia wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności, jako element zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Ponadto Bank Żywności w Lublinie przy współpracy z Fundacją Rozwoju Rejowca Fabrycznego przeprowadzi warsztaty kulinarne, o których terminie będziemy informować na naszej stronie internetowej.

 
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review