KOMUNIKAT 500+

PDF Drukuj Email
piątek, 14 czerwca 2019 09:37

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

 

 

Wnioski o 500+ na nowych zasadach będzie można składać:

    • od 1 lipca 2019 r. - wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),

    • od 1 sierpnia 2019 r. - w formie tradycyjnej (osobiście lub drogą pocztową) oraz elektronicznej.


Jeżeli wniosek o 500+ zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. (dotyczy świadczeń na dzieci, które dotychczas nie były objęte programem) świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.

Rodzice, którzy pobierają 500+ na drugie i kolejne dziecko, składają od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek na wszystkie dzieci ( w tym tzw. pierwsze). W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które dotychczas nie pobierali 500+), a od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które mają przyznane 500+ do 30 września 2019 r.)


Od 1 lipca 2019 r. odstępuje się od wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, a informacja o przyznaniu będzie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

W przypadku braku adresu e-mail świadczeniobiorca może odebrać taką informację o przyznanym świadczeniu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym przy ulicy Lubelskiej 24.

Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 lipca 2019 r.


Czego zmiana dotyczy

Co się zmieni od 1 lipca 2019 r.

Kryterium dochodowe

500+ bez kryterium dochodowego

Posiadanie alimentów na dziecko

Brak wymogu przedstawiania przez samotnego rodzica tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na dziecko

Sposób rozstrzygania sprawy

Informacja o przyznaniu świadczenia przekazywana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej lub do odebrania osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Lubelskiej 24.

Odmowa przyznania świadczenia w formie decyzji.

Okres świadczeniowy

Do maja 2021 r. (jednorazowo wydłużony). Następny okres świadczeniowy od czerwca 2021 r. do maja 2022 r.

Przyznanie 500+ po urodzeniu dziecka

Od daty urodzin (z wyrównaniem) w przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od jego urodzenia

Przyznanie 500+ w przypadku śmierci rodzica (jak również opiekuna faktycznego lub prawnego)

W przypadku śmierci jednego z rodziców (opiekunów), któremu wcześniej przyznano świadczenie na dziecko, rodzic (opiekun), który został z dzieckiem, celem zachowania ciągłości świadczenia 500+ będzie musiał złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od daty śmierci drugiego rodzica.


Okres świadczeniowy trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.


Wniosek złożony wraz

z dokumentami

500+ przysługuje począwszy

Ustalenie prawa i wypłata

Od 1 lipca 2019 r.

do 31 sierpnia 2019 r.

- od 1 lipca – wyłącznie wnioski elektroniczne,

- od 1 sierpnia – wnioski w formie tradycyjnej i elektronicznej.

- Od 1 lipca 2019 r.

dotyczy dzieci na które nie jest przyznane 500+ do 30 września 2019 r.

- Od 1 października 2019 r.

dotyczy dzieci na które jest przyznane 500+ do 30 września 2019 r.

Do 31 października 2019 r.

Od 1 września 2019 r.

do 30 września 2019 r.

- Od 1 lipca 2019 r.

dotyczy dzieci na które nie jest przyznane 500+ do 30 września 2019 r.

- Od 1 października 2019 r.

dotyczy dzieci na które jest przyznane 500+ do 30 września 2019 r.

Do 30 listopada 2019 r.

Od 1 października 2019 r.

do 31 października 2019 r.

- Od 1 października 2019 r.

Do 31 grudnia 2019 r.


Więcej informacji na temat zmian znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/najwazniejsze-zmiany-w-programie-rodzina-500

 
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review