ŚWIADCZENIA 300+ WYPŁACONE!

PDF Drukuj Email
środa, 02 października 2019 07:14

W tym roku rodzice uczniów ponownie mogą starać się o wypłatę jednorazowej wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł. Świadczenie jest wypłacane w ramach rządowego programu „Dobry start” i przysługuje na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia (24 roku życia w przypadku uczących się w szkole dzieci niepełnosprawnych) bez względu na dochody rodziny.

Wg stanu na dzień 30.09.2019 r. do tutejszego Ośrodka wpłynęły 324 wnioski. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone. W sierpniu świadczenie zostało wypłacone 130 rodzinom na łączna kwotę 52 200 zł (wnioski złożone w lipcu br.) natomiast we wrześniu 164 rodzinom w wysokości 68 700 zł (wnioski złożone w sierpniu br.). Kolejne świadczenia będą przekazywane rodzinom w miarę napływu nowych wniosków.
Przypominamy wszystkim osobom, które w bieżącym roku jeszcze nie skorzystały  z 300+, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” można składać do 30 listopada 2019 r.

 
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review