Drukuj Email
czwartek, 31 maja 2012 00:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym w ramach projektu systemowego pt. „Na dobrej drodze – aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu maju realizuje diagnozę potrzeb uczestników .

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych ma posłużyć określeniu różnicy pomiędzy wymaganiami stawianymi pracownikom przez przyszłych pracodawców na danych stanowiskach a poziomem, na którym oceniani bezrobotni aktualnie się znajdują. Diagnoza potrzeb szkoleniowych jest więc dokumentem stanowiący analizę aktualnej sytuacji rynku pracy oraz perspektyw jego rozwoju w latach najbliższych pod kątem opracowania listy zawodów i specjalności na które będzie zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Przeprowadzenie diagnozy pozwoli na opracowanie dla każdego beneficjenta ścieżki zawodowej i społecznej.

Od maja do listopada 2012 r będą realizowane spotkania z doradcą zawodowym i terapeutą w ramach spotkani grupowych oraz indywidualnych.

W dniach od 24.05.2012 r do 30.05.2012 r odbyła się diagnoza społeczna uczestników z terapeutą Panią Czesławą Teklak. W ramach aktywizacji społecznej przeprowadzone zostało szkolenie tzw. Trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz konsultacje z umiejętności psychospołecznych (motywowanie, sposoby postępowania w trudnych sytuacjach, itp.).

W dniu 24.05.2012 r do 30.05.2012 odbyły się spotkania z doradcą zawodowym Panią Alicją Galińską, która przeprowadziła diagnozę zawodową uczestników projektu, opierała się na określeniu predyspozycji zawodowych uczestników oraz analizie mocnych i słabych stron beneficjentów.

 
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review