Zryczałtowany dodatek energetyczny

PDF Drukuj Email
czwartek, 27 czerwca 2019 18:55

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, która przyznano dodatek mieszkaniowy oraz jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:

 

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,37 zł miesięcznie;

  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,80 zł miesięcznie;

  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,96 zł miesięcznie.

Przyznanie dodatku energetycznego następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego.

 

Decyzje w sprawie przyznania dodatku energetycznego podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej oraz zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art.21 pkt 97a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

Druki w sprawie przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego są do pobrania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym.

 
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review