Doradztwo zawodowe

Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym

W dniach 29 i 30 kwietnia 2013 r. odbyły się indywidualne spotkania 9 uczestników projektu w zakresie doradztwa zawodowego. Konsultacje z doradcą zawodowym miały na celu określenie potrzeb i predyspozycji zawodowych uczestników i ustalenie kierunków kształcenia, umożliwiających im realistyczny wybór lub zmianę zawodu oraz wejście lub powrót na rynek pracy, przy uwzględnieniu popytu na określone zawody na lokalnym rynku pracy.

Warsztaty z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy

W dniu 13 maja 2013 r. 9 uczestników projektu wzięło udział w warsztatach grupowych z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy. Było to pierwsze spośród trzech zaplanowanych zajęć o tej tematyce. Następne spotkania odbędą się w dniach 20 i 31 maja 2013 r.

Cele warsztatów:


1.Integracja i aktywizacja grupy.

2.Przygotowanie beneficjentów ostatecznych projektu do samodzielnego poruszania się po rynku pracy.

3.Nabycie umiejętności dostrzegania i wykorzystywania pojawiających się na nim szans.

4.Zwiększenie aktywności zawodowej i gotowości do dalszego rozwoju zawodowego.

Program warsztatów:

Charakterystyka rynku pracy i możliwości zatrudnienia


1) Prezentacja współczesnych trendów i przemian na rynku pracy – charakterystyka obecnego rynku pracy.

2) Czynniki wpływające na dynamikę zmian na rynku pracy.

3) Zjawiska na rynku pracy.

4) Nowe formy zatrudnienia.

5) Metody poszukiwania pracy.


Tworzenie planów rozwoju zawodowego:


1) Określanie celów zawodowych.

2) Planowanie realizacji celu.

3) Zainteresowania i predyspozycje zawodowe.

4) Określanie mocnych i słabych stron – analiza SWOT

5) Wartości i ich rola w życiu i pracy.


Autopromocja na rynku pracy – dokumenty aplikacyjne:


1) Zasady pisania CV.

2) Zasady pisania listu motywacyjnego.


Prowadzenie rozmów z pracodawcami:


1) Zasady odbywania rozmów kwalifikacyjnych.

2) Korzystna autoprezentacja.

3) Komunikacja interpersonalna – znaczenie komunikacji niewerbalnej „ pierwsze wrażenie”.

4) Rozmowa kwalifikacyjna w aspekcie korzystnej autoprezentacji.


Unikanie zagrożeń związanych z dłuższym pozostawaniem bez pracy:


1) Mechanizmy rządzące zachowaniami osób długo pozostających bez pracy.

2) Samorealizacja pozazawodowa – aktywność hobbystyczna.

 

 

 

Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym

W dniach 29 i 30 kwietnia 2013 r. odbyły się indywidualne spotkania 9 uczestników projektu w zakresie doradztwa zawodowego. Konsultacje z doradcą zawodowym miały na celu określenie potrzeb i predyspozycji zawodowych uczestników i ustalenie kierunków kształcenia, umożliwiających im realistyczny wybór lub zmianę zawodu oraz wejście lub powrót na rynek pracy, przy uwzględnieniu popytu na określone zawody na lokalnym rynku pracy.

 

Zdjęcie nr 426

 

 

Warsztaty z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy

W dniu 13 maja 2013 r. 9 uczestników projektu wzięło udział w warsztatach grupowych z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy. Było to pierwsze spośród trzech zaplanowanych zajęć o tej tematyce. Następne spotkania odbędą się w dniach 20 i 31 maja 2013 r.

Cele warsztatów:

 1. Integracja i aktywizacja grupy.

 2. Przygotowanie beneficjentów ostatecznych projektu do samodzielnego poruszania się po rynku pracy.

 3. Nabycie umiejętności dostrzegania i wykorzystywania pojawiających się na nim szans.

 4. Zwiększenie aktywności zawodowej i gotowości do dalszego rozwoju zawodowego.

Program warsztatów:

 1. Charakterystyka rynku pracy i możliwości zatrudnienia

 1. Prezentacja współczesnych trendów i przemian na rynku pracy – charakterystyka obecnego rynku pracy.

 2. Czynniki wpływające na dynamikę zmian na rynku pracy.

 3. Zjawiska na rynku pracy.

 4. Nowe formy zatrudnienia.

 5. Metody poszukiwania pracy.

 1. Tworzenie planów rozwoju zawodowego:

 1. Określanie celów zawodowych.

 2. Planowanie realizacji celu.

 3. Zainteresowania i predyspozycje zawodowe.

 4. Określanie mocnych i słabych stron – analiza SWOT

 5. Wartości i ich rola w życiu i pracy.

 1. Autopromocja na rynku pracy – dokumenty aplikacyjne:

 1. Zasady pisania CV.

 2. Zasady pisania listu motywacyjnego.

 1. Prowadzenie rozmów z pracodawcami:

 1. Zasady odbywania rozmów kwalifikacyjnych.

 2. Korzystna autoprezentacja.

 3. Komunikacja interpersonalna – znaczenie komunikacji niewerbalnej „ pierwsze wrażenie”.

 4. Rozmowa kwalifikacyjna w aspekcie korzystnej autoprezentacji.

 1. Unikanie zagrożeń związanych z dłuższym pozostawaniem bez pracy:

 1. Mechanizmy rządzące zachowaniami osób długo pozostających bez pracy.

 2. Samorealizacja pozazawodowa – aktywność hobbystyczna.

Zdjęcia: 431,433

 

 

 


joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review