Indywidualne konsultacje z terapeutą

W dniach 29-30 kwietnia 2013 r. odbyły się indywidualne spotkania 9 uczestników projektu z terapeutą. Konsultacje miały na celu rozpoznanie sytuacji osobistej, rodzinnej i zdrowotnej uczestników projektu oraz określenie barier, które w znaczącym stopniu uniemożliwiają im powrót na rynek pracy.

Przeprowadzona diagnoza potrzeb społecznych określa również propozycje rozwiązania występujących problemów.


 

 
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review