Informacje o projekcie

PDF Drukuj Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym w 2011 roku kontynuuje realizację projektu systemowego pt. „ Na dobrej drodze- aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych w 2011 roku u 12 bezrobotnych (7K/5M w tym 1 osoby niepełnosprawnej )   mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Cele szczegółowe

  • podniesienie kompetencji komunikacyjnych, zwiększenie samooceny i wiary we własne siły i możliwości

  • zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych pozwalających na powrót na rynek pracy

 
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review