Informacje o projekcie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym

kontynuuje w 2013 roku realizację projektu

Na dobrej drodze- aktywizacja osób bezrobotnych miasta

Rejowiec Fabryczny

Termin realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Cel główny projektu:

podniesienie kompetencji społeczno – zawodowych u 10 bezrobotnych mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny

Cele szczegółowe:

podniesienie kompetencji społeczno – zawodowych u 10 bezrobotnych mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny poprzez:

  • kontrakty socjalne

  • aktywną integrację

  • wsparcie finansowe

Projekt skierowany jest do 10 bezrobotnych ( 6 kobiet i 4 mężczyzn) mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny w wieku 15 – 54 lat korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące wsparcie:

  • doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe

  • wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe

  • kursy/szkolenia zawodowe

  • wsparcie finansowe

  • wyjazd integracyjno – edukacyjny do Nałęczów – Kazimierz Dolny

 
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review