CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Na dobrej drodze – aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny

 


Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym realizuje projekt systemowy

pt. „Na dobrej drodze – aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 


joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review