Kursy zawodowe
Kierowca wózków jezdniowych z napędem mechanicznym PDF Drukuj Email

W dniu 20.09.2012 r jeden uczestnik projektu systemowego „ Na dobrej drodze- aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny” rozpoczął kurs „ Kierowca wózków jezdniowych z napędem mechanicznym”. Program szkolenia obejmuje 62 godziny, w tym 59 godzin zajęć teoretycznych i 3 godzin zajęć praktycznych. Kurs zakończy się egzaminem dozorowy i praktycznym i wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu „ Kierowca wózków jezdniowych z napędem mechanicznym”


Termin szkolenia: 20.09.2012 r – 15.10.2012r

Miejsce Szkolenia Ośrodek Szkolenia „Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie ul. Lwowska 37 22-100 Chełm

 
Rozpoczęcie kursu „Kucharz małej gastronomii’’ PDF Drukuj Email

W dniu 12.10.2012 r cztery uczestniczki projektu systemowego „ Na dobrej drodze – aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny „ rozpoczęli kurs „Kucharz małej gastronomii’’.

Program szkolenia obejmuje 80 godzin, w tym 40 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych. Kurs zakończy się przeprowadzeniem ankiety co pozwoli na obiektywną ocenę przeprowadzonego szkolenia. Po ukończeniu szkolenia absolwent otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „ Kucharz małej gastronomii „ wydane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U.Nr 31, poz.216 )

Termin szkolenia od 12.10.2012 r do 29.10.2012 r

Miejsce szkolenia: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie ul. Lwowska 37 22-100 Chełm

 
Rozpoczęcie kursu „ Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych” PDF Drukuj Email

W dniu 29.10.2012 r jedna uczestniczka projektu systemowego „ Na dobrej drodze – aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny” rozpoczęła kurs „ Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych”.

Program szkolenia obejmie 140 godzin, w tym 50 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „ Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych”wydanego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. Nr 31, poz. 216 ).

Termin szkolenia od 29.10.2012 r do

Miejsce szkolenia: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie ul. Lwowska 37 22-100 Chełm

 
Kurs „ Spawanie elektryczne elektrodą otuloną, gazowe i w osłonie gazów metodą MAG” PDF Drukuj Email

Dnia 06.08.2012 r dwóch uczestników projektu systemowego „ Na dobrej drodze – aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny” rozpoczęło kurs zawodowy „ Spawanie elektryczne elektrodą otuloną, gazowe i w osłonie gazów metodą MAG”.


 

Program szkolenia obejmuje 366 godzin, w tym 66 godzin zajęć teoretycznych i 300 godzin zajęć praktycznych. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „ Spawanie elektryczne elektrodą otuloną, gazowe i w osłonie gazów metodą MAG” wydane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216 ) oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed Komisją Spawalniczą uczestnicy otrzymają następujące dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje:

1 Książeczkę spawacza z wpisanymi uprawnieniami,

2 Świadectwo Egzaminu Spawacza w języku angielskim i niemieckim.

Czas trwania szkolenia :od 06.08.2012 r do 29.10.2012 r

Miejsce szkolenia: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie oddział w Chełmie ul. Lwowska 37 22-100 Chełm

 
Kurs „ Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy (kat. C)” PDF Drukuj Email

Dnia 06.08.2012 r jeden uczestnik projektu systemowego „ Na dobrej drodze- aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny” rozpoczął kurs „ Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy (kat. C)”.


Program szkolenia obejmuje 140 godzin, w tym 130 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu „ Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy.

Termin szkolenia: od 06.08.2012 r do 12.09.2012r

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkolenia „Kursor” Kaluźniak-Sztandera ul. Lwowska 24 22-100 Chełm

 


Strona 1 z 2
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review