Rekrutacja

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona była w okresie od stycznia do kwietnia 2013 r. przez zespól rekrutacyjny powołany zarządzeniem Nr 1/POKL/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym z dnia 4 stycznia 2013 r. w składzie:

  1. Magdalena Guz – kierownik projektu

  2. Alicja Pilipczuk – starszy pracownik socjalny

  3. Małgorzata Bobruś – pracownik socjalny

Ogłoszenia o naborze do projektu zamieszczono w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców miasta oraz na stronie internetowej ośrodka. Pracownicy socjalni dokonywali wstępnego doboru w oparciu o analizę dokumentacji wewnętrznej ośrodka. W siedzibie oraz na stronie internetowej ośrodka udostępniono ankietę zgłoszeniową do udziału w projekcie. W przewidzianym terminie do zespołu rekrutacyjnego wpłynęło 28 ankiet .

W dniu 22 marca 2013 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zostało zorganizowane spotkanie informacyjne dotyczące udziału w projekcie systemowym, w którym wzięło udział 26 osób.


Następnym etapem procesu rekrutacji było przeprowadzenie indywidualnych rozmów członków zespołu z potencjalnymi beneficjentami ostatecznymi podczas których szczególną uwagę zwracano na poziom motywacji do działania. oraz zmiany sytuacji życiowej.

W dniu 3 kwietnia 2013 r. komisja rekrutacyjna w składzie:

  1. Magdalena Guz – kierownik projektu

  2. Alicja Pilipczuk – starszy pracownik socjalny

  3. Małgorzata Bobruś – pracownik socjalny

w oparciu o analizę ankiet zgłoszeniowych oraz indywidualnych rozmów z potencjalnymi uczestnikami zakwalifikowała 10 osób ( 6 kobiet i 4 mężczyzn) do uczestnictwa w projekcie.

Na liście rezerwowej zostały umieszczone 4 osoby ( 2 kobiety i 2 mężczyzn).

 
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review