Rodzina 500 plus

PDF Drukuj Email

Komunikat 500+ okres świadczeniowy 2018/2019


Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2018/2019

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2018/2019 można składać od 1 lipca 2018 r. online a od 1 sierpnia 2018 r. w wersji tradycyjnej (papierowej).

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 brane będą pod uwagę dochody za 2017 rok, z uwzględnieniem zmian spowodowanych utratą i uzyskaniem dochodu.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (w wersji papierowej) będzie można składać: osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub drogą pocztową.

 

Kontakt tel. 82 563 30 13

 

 

 
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review