Rozeznania cenowe 2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj Email
wtorek, 05 sierpnia 2014 10:34

Dotyczy: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Murarz-tynkarz dla jednego uczestnika projektu „ Na dobrej drodze – aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej…
 
Rozeznanie cenowe - murarz-tynkarz PDF Drukuj Email
piątek, 25 lipca 2014 16:45

W związku z realizacją projektu „ Na dobrej drodze – aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej – szkolenia Murarz-tynkarz.

Więcej…
 
Informacja o wyborze oferty PDF Drukuj Email
wtorek, 22 lipca 2014 12:38

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym informuje, że w wyniku rozeznania cenowego z dnia 15.07.2014 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń na potrzeby realizacji projektu systemowego „Na dobrej drodze – aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w dniu 22.07.2014 r. dokonano oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.

Więcej…
 
Rozeznanie cenowe PDF Drukuj Email
wtorek, 15 lipca 2014 08:12

W związku z realizacją projektu „ Na dobrej drodze – aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług określonych w przedmiocie zamówienia.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym

22-170 Rejowiec Fabryczny

ul. Lubelska 24

 1. 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie następujących kursów/szkoleń :

 1. 1. Prawo jazdy kat. C - liczba uczestników: 1 osoba

 • - kurs prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Termin realizacji: lipiec – listopad 2014 r.

 1. 2. Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B – liczba uczestników: 1osoba

 • - liczba godzin - 120 godz.

 • - minimalny zakres kursu przedstawiciela handlowego (moduł 1) – komunikacja interpersonalna, psychologia sprzedaży, zasady pracy z klientami, techniki sprzedaży, negocjacje handlowe, profesjonalna prezentacja, organizacja pracy przedstawiciel handlowego

 • - kurs prawa jazdy kat. B (moduł 2) – program i liczba godzin szkolenia w zakresie kursu prawo jazdy kat. B muszą być zgodne z obowiązującym prawem i wymogami odnoście organizacji kursów prawa jazdy kat. B.

Termin realizacji: lipiec – listopad 2014 r.

 1. 3. Cukiernik - liczba uczestników:1 osoba

 • - liczba godzin – 140 godz.

Termin realizacji: lipiec – listopad 2014 r.

 1. 4. Operator koparko – ładowarki wszystkie typy klasa III – liczba uczestników:1 osoba

 • - liczba godzin: 176 godz.

Termin realizacji: lipiec – listopad 2014 r.

 1. 5. Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych - liczba uczestników: 3 osoby

 • - liczba godzin: 84 godz.

Termin realizacji: lipiec – listopad 2014 r.

 1. 6. Drwal – operator pilarki – liczba uczestników:1

 • - liczba godzin: 144 godz.

Termin realizacji: lipiec – listopad 2014 r.

 1. 7. Kierowca wózków jezdniowych z napędem mechanicznym - liczba uczestników:1osoba

 • - liczba godzin: 59 godz.

Termin realizacji: lipiec – listopad 2014 r.

 1. 8. Glazurnik – liczba uczestników:1

 • - liczba godzin: 100 godz.

Termin realizacji: lipiec – listopad 2014 r.

 1. II.Oferta powinna zawierać cenę brutto za 1 uczestnika i obejmować:

 1. 1. koszt kursu,

 2. 2. koszt badań lekarskich,

 3. 3. koszt ubezpieczenia NNW

 4. 4. koszt zwrotu kosztów dojazdu,

 5. 5. koszt cateringu (kawa, herbata, zimne napoje, ciastka, obiad (drugie danie),

 6. 6. koszt materiałów dydaktyczno – szkoleniowych,

 7. 7. koszt przeprowadzenia egzaminów końcowych( w przypadku prawa jazdy opłacenie 1 egzaminu wewnętrznego i 1 egzaminu państwowego w WORD Chełm,)

 8. 8. koszt odzieży ochronnej,

 9. 9. koszt sporządzenia dokumentacji szkoleniowej.

 1. III. Ofertę można złożyć:

 • drogą e- mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

 • faksem: nr 82 566 30 13

 • pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 24

 • doręczyć osobiście w siedzibie MOPS do dnia 22 lipca 2014 r. do godz.14:00

 1. IV. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.

 

Kierownik projektu

Magdalena Guz

 


joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review