Trening2014
Warsztaty grupowe z terapeutą PDF Drukuj Email
piątek, 28 listopada 2014 00:00

W związku z realizacją zajęć z terapeutą w miesiącach wrzesień - październik odbyły się 4 spotkania grupowe:

  • 29.09.2014r. - „ Asertywne wyrażanie siebie. Mniej uległości, więcej asertywności”,

  • 14. 10.2014r.- „ Obawy związane z poruszaniem się po rynku pracy”,

  • 21.10.2014r. - „ Gospodarowanie budżetem domowym”,

  • 27. 10.2014r.- „ Budowanie poczucia własnej wartości, podnoszenie samooceny i wiary w siebie”.

    Warsztaty kompetencji i umiejętności prospołecznych prowadzone były poprzez następujące metody: dyskusję, „burzę mózgów”, rysowanie, mikro-wykład, kwestionariusze, rozmowy w parach, dyskusje w małych grupach, samoocenę uczestników, ćwiczenia.

    Poprzez zajęcia grupowe uczestnicy mogli się bardziej poznać, wymienić własne poglądy i nauczyć się pracować w grupie

 
Warsztaty grupowe z terapeutą PDF Drukuj Email
czwartek, 24 lipca 2014 13:34

Od początku trwania projektu odbyło się 5 spotkań grupowych z terapeutą w dniach 30.05.2014r., 03.06.2014r.,27.06.2014r., 02.07.2014r., 08.07.2014r., w których uczestniczyło 9 osób.

Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia:

• • Umiejętności prospołeczne – 4godz.

• • Komunikacja interpersonalna – 7 godz.

• • Rozpoznawania i wyrażanie uczuć i myśli – 7 godz.

• • Radzenie sobie z własną i cudzą złością – 7 godz.

• • Jak chronić się przed stresem i radzić sobie z jego skutkami - 7godz.

W miesiącach sierpień - listopad zaplanowane są jeszcze 4 takie spotkania o podobnej tematyce.

Dobór w/w bloku tematycznego wynika ze zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu.

 


joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review