Gospodarowanie budżetem domowym PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 października 2012 00:00

W dniu 13 października 2012 r. 10 uczestników projektu wzięło udział w warsztatach o tematyce:

  • Gospodarowanie budżetem domowym

Celem warsztatów było nabycie praktycznych umiejętności z zakresu planowania i gospodarowania budżetem domowym. Uczestnicy zajęć uczyli się jak planować budżet domowy i konsekwentnie go realizować (wypełnianie arkusza: dochodów, wydatków i zadłużenia) oraz w jaki sposób poprawić sytuację finansową (gdzie szukać oszczędności).

 
Warsztaty Potrzeby i motywacje PDF Drukuj Email
poniedziałek, 08 października 2012 00:00

W dniu 6 października 2012 r. uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach o tematyce.:

  • Potrzeby i motywacje

Warsztaty miały na celu wyposażenie 6 uczestników projektu w narzędzia, które pomogą im precyzyjnie określić własne potrzeby oraz poznanie metod umożliwiających ich zaspokojenie. Uczestnicy poznali model hierarchii potrzeb wg Abrahama Masłowa, sporządzili listę własnych potrzeb oraz podczas dyskusji przedstawiali główne motywatory mające znaczenie w poszukiwaniu pracy.

  • Obawy związane z poruszaniem się po rynku pracy

Warsztaty miały na celu dokonanie analizy obaw własnych 6 uczestników projektu związanych z poruszaniem się po rynku pracy. W trakcie zajęć uczestnicy określili własne obawy i podczas dyskusji je omówili. Terapeuta przedstawił również przykładowe pytania pracodawcy, a następnie przeprowadził ćwiczenia dotyczące rozmowy z pracodawcą.

 
Warsztaty stres pod kontrolą PDF Drukuj Email
wtorek, 02 października 2012 00:00

W dniu 29 września 2012 r. uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach o następującej tematyce:

  • Stres pod kontrolą

Celem warsztatów było wsparcie 7 uczestników projektu w radzeniu sobie ze stresem. W trakcie zajęć uczestnicy uzyskali pomoc w zrozumieniu istoty i przyczyn stresu oraz w poznaniu czynników stresogennych i własnej podatności na stres. Przeprowadzona burza mózgów na temat jak radzić sobie ze stresem, pozwoliła na zapoznanie się z technikami walki z nim. Szczególną uwagę zwrócono na omówienie problemu stresu spowodowanego bezrobociem.

  • Planowanie działań i podejmowanie decyzji

Celem warsztatów było budowanie u 4 uczestników projektu postaw pozwalających im udoskonalenie własnych umiejętności w planowaniu działań, podejmowaniu decyzji, realizacji i brania odpowiedzialności za nie. W trakcie zajęć uczestnicy poznali znaczenie racjonalnego i samodzielnego podejmowania decyzji, określili własny styl ich podejmowania oraz omówili decyzje podejmowane w związku z planowaniem swojej przyszłości zawodowej.

 
Warsztaty z terapeutą PDF Drukuj Email
wtorek, 25 września 2012 18:17

W dniu 22 września 2012 r. 7 uczestników projektu wzięło udział w warsztatach z terapeutą o następującej tematyce:

• Budowanie poczucia własnej wartości

• Podnoszenie samooceny i wiary w siebie

Więcej…
 
Grupowe warsztaty z terapeutą PDF Drukuj Email
wtorek, 18 września 2012 00:00

Na przełomie września i października 2012 r. uczestnicy projektu wezmą udział w grupowych warsztatach z terapeutą.

Tematyka zajęć obejmie następujące zagadnienia:

• Budowanie poczucia własnej wartości – 2 godz.

• Podnoszenie samooceny i wiary w siebie – 3 godz.

• Stres pod kontrolą – 3 godz.

• Planowanie działań i podejmowanie decyzji – 2 godz.

• Potrzeby i motywacje – 3 godz.

• Obawy związane z poruszaniem się po rynku pracy – 3 godz.

• Gospodarowanie budżetem domowym – 5 godz.

Dobór w/w bloku tematycznego wynika ze zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu.

 


Strona 1 z 2
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review