Podwyższenie kryterium dochodowego z pomocy społecznej PDF Drukuj Email
wtorek, 09 października 2018 18:41

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2018 obowiązują następujące kwoty kryteriów dochodowych z pomocy społecznej:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł,

b) dla osoby w rodzinie – 528 zł.

Nowe kryterium dochodowe uprawniające do przyznania posiłków lub zasiłku celowego na zakup żywności wynosi obecnie:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – 1 051,50 zł,

b) dla osoby w rodzinie – 792 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi obecnie 645 zł.

Kryteria dochodowe dla świadczeń z pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata. Kolejna będzie miała zatem miejsce w 2021 r.

 

 

 
Komunikat 500+ okres świadczeniowy 2018/2019 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 lipca 2018 14:34

Komunikat 500+ okres świadczeniowy 2018/2019

 


Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

na okres świadczeniowy 2018/2019


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2018/2019 można składać od 1 lipca 2018 r. online a od 1 sierpnia 2018 r. w wersji tradycyjnej (papierowej).

Więcej…
 
RODO – informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych PDF Drukuj Email
środa, 18 lipca 2018 18:48

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rejowcu Fabrycznym

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt : arturduma@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie Art. 6 i Art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) z późn. zm.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt : arturduma@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie Art. 6 i Art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) z późn. zm.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 
Festyn Rodzinny 2018 - fotorelacja PDF Drukuj Email
środa, 20 czerwca 2018 16:26

W sobotę 16 czerwca 2018 r. w naszym mieście na terenie pięknego zabytkowego parku odbył się Festyn Rodzinny. Organizatorem Festynu był Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym.

 

Więcej…
 


Strona 4 z 34
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review