Pomóż dzieciom przetrwać zimę PDF Drukuj Email

Przed nami kolejna zima i chociaż czaruje nas swymi urokami to dla wielu jest to czas wyjątkowo trudny. Przeprowadzana od lat przez Telewizję Lublin akcja .Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. wspiera najbardziej potrzebujące rodziny. Akcja polega na tym, że każdy dzieli się tym, co ma, a co potrzebne jest dzieciom: trwałą żywnością, odzieżą, zabawkami, słodyczami. Darczyńcy nie tylko zwykli ludzie, ale i firmy, które mogą przekazać swoje wyroby. Podarunki przekazywane będą dzieciom potrzebującym pomocy z rodzin wielodzietnych, niepełnych, będących w trudnej sytuacji materialnej. Akcja prowadzona jest do 31 grudnia 2007r. Dary można przekazywać w sklepach oznaczonych plakatami z logo akcji oraz w siedzibie MOPS przy ul. Lubelskiej 24.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w akcji na rzecz pomocy dzieciom.

 
Świetlica PDF Drukuj Email

Serdecznie zapraszamy do Świetlicy dla dzieci i młodzieży od godziny 1200 do 1700 działającej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Lubelskiej 24. Uczestnikom Świetlicy oprócz pomocy w nauce i odrabianiu prac domowych stwarzamy możliwość rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień. Placówka ponadto zapewnia uczestnikom różnorakie rozrywki, stwarza warunki do uczestnictwa w kulturze, zapewnia kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego, kultury zdrowotnej oraz kształtowania nawyków higieny osobistej i czystości. Dzieci i młodzież mają nieograniczony dostęp do gier sprzętów multimedialnych oraz sprzętu sportowego i sportowo - rehabilitacyjnego znajdujących się w świetlicy. Świetlica dla dzieci i młodzieży niej jest miejscem przeznaczonym jedynie do nauki, jest to miejsce gdzie uczestnicy mogą spędzać radośnie czas podczas zabaw i gier integracyjnych.

 
Klub Integracji Społecznej - Aktualności PDF Drukuj Email

Klub Integracji Społecznej (KIS) to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowej, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy.
Klub Integracji Społecznej powinien być otwarty na potrzeby lokalnego środowiska, i starać się dopasować swoim zakresem świadczących usług do potrzeb wszystkich grup ryzyka, nie tylko określonych przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Głównym celem KIS jest:
•   Minimalizowanie skutków bezrobocia
•   Promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej
•   Przygotowanie do podjęcia zatrudnienia
•   Przeciw działanie wykluczeniu społecznemu
•   Pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia

Więcej…
 
Informacje MOPS PDF Drukuj Email

W każdy drugi czwartek miesiąca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmuje lekarz psychiatra, który świadczy fachową pomoc osobom potrzebującym. W miesiącach sierpniu i wrześniu z porad lekarza skorzystało do tej pory około 20 osób. Natomiast kolejna grupa zainteresowanych zapisana jest na wizytę, która odbędzie się 11 października od godziny 11:00. Lekarzem psychiatrą prowadzącym poradnictwo specjalistyczne jest Pani dr Marianna Kiermasz.

 


Strona 33 z 35
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review