Zamknij panel dostępności WCAG
x

Rejowiec Fabryczny

19/04/2021

08:32

18 GRUDNIA WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym informuje, że dnia 18 grudnia 2020 r. (piątek) będą realizowane wypłaty wszystkich świadczeń, zarówno z pomocy społecznej jak i z kategorii świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz alimentacyjnych. Wypłaty kasowe realizowane będą w godzinach od 9.00 do 14.30.   [...]

Czytaj dalej…

Uwaga! Informacja o zmianach kryterium dochodowego do POPŻ!

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód: – 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, – 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie. Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców [...]

Czytaj dalej…

Wspieraj Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym informuje, iż przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej skierowanego do seniorów w związku z panującą pandemią – „Wspieraj Seniora”. Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. W ramach Programu wsparcie [...]

Czytaj dalej…

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Zaczynamy rekrutację do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym jak co roku przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc jest kierowana do osób o niskich dochodach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, spełniających przesłanki w art.7 ustawy o pomocy społecznej (np. bezrobocie, niepełnosprawność, choroba itd.), których dochód nie przekracza 1 056 zł na osobę w rodzinie oraz 1 402 [...]

Czytaj dalej…

Podsumowanie pierwszego etapu realizacji projektu pn. „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna”

Zakończył się pierwszy etap projektu realizowanego przez Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym pn. „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest poprawa jakości obsługi klientów MOPS poprzez zmianę organizacji pracy ośrodka. Projekt zakłada oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz bardziej efektywne wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników. W tym celu przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników [...]

Czytaj dalej…

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zakończył wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc, jak co roku, była skierowana do osób o niskich dochodach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, spełniających przesłanki art.7 ustawy o pomocy społecznej ( np. bezrobocie, niepełnosprawność, choroba itd.), których dochód nie przekracza 1 056 zł [...]

Czytaj dalej…

Informacja na temat składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021  będą  przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2020 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca 2020 roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje [...]

Czytaj dalej…

Program „Opieka 75+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym informuje, że przystąpił do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+”. Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.   Program jest elementem polityki społecznej państwa [...]

Czytaj dalej…

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2020

Miasto Rejowiec Fabryczny – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, finansowanego z Funduszu  Solidarnościowego. Strategicznym celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniami [...]

Czytaj dalej…