Zamknij
x

Rejowiec Fabryczny

27/01/2021

11:45

Zaczynamy rekrutację do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym jak co roku przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc jest kierowana do osób o niskich dochodach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, spełniających przesłanki w art.7 ustawy o pomocy społecznej (np. bezrobocie, niepełnosprawność, choroba itd.), których dochód nie przekracza 1 056 zł na osobę w rodzinie oraz 1 402 [...]

Czytaj dalej…

Podsumowanie pierwszego etapu realizacji projektu pn. „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna”

Zakończył się pierwszy etap projektu realizowanego przez Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym pn. „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest poprawa jakości obsługi klientów MOPS poprzez zmianę organizacji pracy ośrodka. Projekt zakłada oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz bardziej efektywne wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników. W tym celu przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników [...]

Czytaj dalej…

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zakończył wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc, jak co roku, była skierowana do osób o niskich dochodach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, spełniających przesłanki art.7 ustawy o pomocy społecznej ( np. bezrobocie, niepełnosprawność, choroba itd.), których dochód nie przekracza 1 056 zł [...]

Czytaj dalej…

Informacja na temat składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021  będą  przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2020 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca 2020 roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje [...]

Czytaj dalej…

Program „Opieka 75+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym informuje, że przystąpił do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+”. Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.   Program jest elementem polityki społecznej państwa [...]

Czytaj dalej…

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2020

Miasto Rejowiec Fabryczny – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, finansowanego z Funduszu  Solidarnościowego. Strategicznym celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniami [...]

Czytaj dalej…

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 można składać od 1 lipca 2020 r. w formie elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez platformę Epuap2. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w siedzibie Ośrodka od 1 sierpnia 2020 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa [...]

Czytaj dalej…

Informacja o terminie składania wniosków 500+

Nowelizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłużyła do 31 maja 2021 roku pierwszy okres pobierania świadczenia wychowawczego na nowych zasadach (bez kryterium dochodowego na pierwsze dziecko). Oznacza to, że w 2020 roku rodzice nie muszą dopełniać żadnych formalności, by otrzymywać świadczenie na dzieci, na które obecnie jest pobierane. Wnioski na kolejny okres zasiłkowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 [...]

Czytaj dalej…

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 r. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+). Dla kogo wsparcie? Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Świadczenie [...]

Czytaj dalej…

Zaproszenie na warsztaty kulinarne