Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

12/07/2024

23:32

Program “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu

Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

DOFINANSOWANIE: 95 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 118 750 zł

NAZWA ZADANIA: UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA DZIECI I ZAPEWNIENIA POSIŁKU OSOBOM TEGO POZBAWIONYM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym realizuje zadanie własne gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Moduł 1 i 2) zgodnie z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Finansowanie dotyczy wsparcia i udzielenia pomocy w jednej z trzech form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego postaci produktów żywnościowych oraz na pokrycie kosztów dowozu posiłków w gminie dla osób dorosłych szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego wymienionego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz.U.z 2021 r., poz.1296):

  • 1 164,00 zł na osobę samotnie gospodarującą;

  • 900,00 zł na osobę w rodzinie.

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 272080
Wczytywanie