Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

18/05/2024

08:57

Rejony pracowników socjalnych

L.p.

Pracownik socjalny – stanowisko

Wykaz ulic

1

Sylwia Krawczuk

starszy pracownik socjalny

Boczna, Cementowa, Chopina, Cicha, Fabryczna, Głowackiego, Hirszfelda, Kościuszki, Kraszewskiego, Mickiewicza, Parkowa, Piaskowa, Mikołaja Reja, Robotnicza, Słowackiego, Targowa, Tysiąclecia, Wspólna, Złota, Żeromskiego

2

Monika Kozioł

pracownik socjalny

Cementowa, Fabryczna, Jana Pawła II, Komunalna, Konopnickiej, Kopernika, Krańcowa, Krótka, Kwiatowa, Lubelska, Narutowicza, Orzechowa, Orzeszkowej, Pogodna, Polna, Północna, Prusa, Robotnicza, Curie-Skłodowskiej, Słoneczna, Spokojna, Unicka, Wschodnia
3 Aneta Wojtal

starszy pracownik socjalny

Boczna, Chełmska, Chopina, Cicha, Dworcowa, Działkowa, Głowackiego, Hirszfelda, Kolejowa, Kościuszki, Kraszewskiego, Leśna, Mickiewicza, Parkowa, piaskowa, Reja, Słowackiego, Szkolna, Targowa, Tysiąclecia, Wiejska, Wspólna, Złota, Żeromskiego
Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 259107
Wczytywanie