Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

24/06/2024

00:21

Wspieraj Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym informuje, iż przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej skierowanego do seniorów w związku z panującą pandemią – „Wspieraj Seniora”.

Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. W ramach Programu wsparcie udzielane jest w formie robienia zakupów artykułów pierwszej potrzeby, tj. takich jak: artykuły spożywcze, środki higieniczne oraz leki.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

Seniorzy chcący skorzystać z w/w wsparcia powinni:

Krok 1.

  • Zadzwonić na infolinię 22 505 11 11

  • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.

  • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08.00-21.00.

  • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże Twoją prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 2.

  • Pracownik MOPS skontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji poda datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjedzie oraz datę.

  • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru telefonu do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjedzie.

  • W razie wątpliwości zadzwoń do MOPS.

Krok 3.

  • Przychodzi do Ciebie osoba, którą MOPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W celu zrobienia zakupów przekazujesz jej pieniądze na zakupy przed ich zrobieniem. Otrzymasz pokwitowanie odbioru pieniędzy.

  • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: załóż maseczkę przed wizytą, zachowaj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

Krok 4.

  • Odbierz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: załóż maseczkę, zachowaj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych. Po dostarczeniu zakupów pokwitujesz odbiór zakupów oraz odbiór reszty pieniędzy osobie, która zrobiła zakupy.

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 266620
Wczytywanie