Zamknij panel dostępności WCAG
x

Rejowiec Fabryczny

23/04/2024

20:31

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024

Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla jednostek Samorządu terytorialnego” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Asystentura jest to wsparcie przez wykwalifikowanego opiekuna osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz w życiu społecznym. Celem zadania jest zapewnienie [...]

Czytaj dalej…

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje: 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy obliczona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 [...]

Czytaj dalej…

PODSUMOWANIE REALIZACJI POPŻ PROGRAM 2021 PLUS PRZEZ BANK ŻYWNOŚCI W LUBLINIE

PODSUMOWANIE REALIZACJI POPŻ PROGRAM 2021 PLUS PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus – efekty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym z terenu województwa lubelskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw [...]

Czytaj dalej…

Świadczenie wspierające

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym informuje, że ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. Poz. 1429 z późn.zm), od dnia 01.01.2024r. wprowadza zmiany w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Ustawodawca w miejsce dotychczas przyznawanych świadczeń opiekuńczych: świadczenia pielęgnacyjnego i specjalny zasiłek opiekuńczego wprowadza jedno świadczenie: Świadczenie pielęgnacyjne dla osób sprawujących [...]

Czytaj dalej…

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2023/2024 można składać od dnia 1 lipca 2023 r. w formie elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (empatia.mrpips.gov.pl) oraz przez platformę Epuap2. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w siedzibie Ośrodka od dnia 1 sierpnia 2023 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie [...]

Czytaj dalej…

“Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.   Adresatami Programu są: – dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej [...]

Czytaj dalej…

Informacje dotyczące programu POPŻ Podprogram 2021 PLUS

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2021 Plus CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2022, a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami [...]

Czytaj dalej…

Zmiana kryterium dochodowego do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS

Zmiana kryterium dochodowego do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Podprogram 2021 PLUS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym informuje, że od dnia 15 maja 2023 r. zmieniło się kryterium dochodowe do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 PLUS realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc jest kierowana do osób o niskich dochodach, których dochód nie przekracza: 1 410,00 zł na osobę [...]

Czytaj dalej…

Program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Na realizację Miasto Rejowiec Fabryczny w roku 2023 r uzyskało dofinansowanie w kwocie 97 700,00 zł. Całkowita wartość zadania 122 125,00 zł. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.  Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. i zapewnia pomoc zarówno osobom [...]

Czytaj dalej…