Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

23/06/2024

23:11

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019

Opublikowano: 28 sierpnia 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zakończył wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc, jak co roku, była skierowana do osób o niskich dochodach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, spełniających przesłanki art.7 ustawy o pomocy społecznej ( np. bezrobocie, niepełnosprawność, choroba itd.), których dochód nie przekracza 1 056 zł na osobę w rodzinie oraz 1 402 zł dla osoby samotnej. Z bezpłatnej żywności skorzystało w ramach tej edycji 468 osób.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania za dobrą współpracę Bankowi Żywności w Lublinie oraz mieszkańcom naszego miasta, którzy z dobrej woli pomagali w rozładunkach żywności. Szczególne podziękowania kierujemy również do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy podczas pandemii koronowirusa osobiście uczestniczyli w dystrybucji i rozładunku żywności.

Kolejna edycja POPŻ Podprogram 2020 ruszy już jesienią. Aktualne informacje o Programie będą umieszczane na stronie internetowej MOPS i plakatach informacyjnych na terenie całego miasta.

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 266595
Wczytywanie