Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

24/06/2024

00:24

Podsumowanie pierwszego etapu realizacji projektu pn. „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna”

Opublikowano: 16 września 2020

Zakończył się pierwszy etap projektu realizowanego przez Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym pn. „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości obsługi klientów MOPS poprzez zmianę organizacji pracy ośrodka. Projekt zakłada oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz bardziej efektywne wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników. W tym celu przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników socjalnych przygotowujących do wdrożenia nowej struktury organizacyjnej Ośrodka oraz podniesienia ich kompetencji.

W ramach wdrażanych zmian, na przełomie stycznia i lutego 2020 r., zostały wykonane prace remontowo-adaptacyjne wewnątrz Ośrodka. Powstał punkt pierwszego kontaktu, w którym można min. pobrać lub złożyć wnioski o świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i wychowawcze. Została wyodrębniona przestrzeń dla klienta, w której można wygodnie wypełnić dokumenty. Udało się również wyodrębnić pokój pracy socjalnej, służący do rozmów indywidualnych z pracownikiem MOPS. Mając na uwadze komfort rozmowy naszych klientów przychodzących wraz z dziećmi do Ośrodka, powstał twz. kącik dziecięcy z tablicami manipulacyjnymi, w którym najmłodsi mogą bezpiecznie i ciekawie spędzić czas czekając aż rodzic załatwi sprawę urzędową. Dzięki realizowaniu projektowi Ośrodek zyskał nowe meble biurowe i sprzęt komputerowy, co znacznie podniosło komfort i jakość pracy MOPS.

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 266625
Wczytywanie