Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

13/07/2024

00:16

Świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Opublikowano: 18 stycznia 2021

Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022.

Wnioski można składać:

  • od 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej za pomocą portalu Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl), platformy elektronicznej PUE ZUS, systemów bankowych oraz platformy Epuap);

  • od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej osobiście w siedzibie Ośrodka lub drogą pocztową oraz drogą elektroniczną.

Prawo do świadczenia 500+ będzie przyznawane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500 plus obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Prawo do świadczenia wychowawczego nie jest również uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami Ustalenie prawa do świadczenia

i wypłata

do 30 kwietnia 2021 r.

do 30 czerwca 2021 r.

od 1 maja do 31 maja 2021 r.

do 31 lipca 2021 r.

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.

do 31 sierpnia 2021 r.

od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.

do 30 września 2021 r.

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.

do 31 października 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus.

Telefon do kontaktu: 82 566 30 17

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 272095
Wczytywanie