Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

12/07/2024

21:45

Komunikat w sprawie wniosków 500+ składanych elektronicznie

Opublikowano: 24 lutego 2021

Od dnia 1 lutego 2021 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. składane wyłącznie drogą elektroniczną.

Wniosek można złożyć:

  • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/
  • przez bankowość elektroniczną
  • portal PUE ZUS.

W związku z przypadkami błędnie wypełnionych wniosków apelujemy o uważne i wnikliwe wypełnianie formularzy – w razie błędów czy braku uzupełnionych pól będą Państwo wzywani do ich uzupełnienia, a to opóźni procedurę rozpatrywania wniosków.

Szczególną uwagę prosimy zwrócić na wybór odpowiedniego formularza wniosku.

  • Osoby, które aktualnie pobierają świadczenie wychowawcze na dzieci i chcą złożyć wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia na te same dzieci od czerwca 2021 r. – wybierają formularz wniosku na okres świadczeniowy 2021/2022.
  • Wnioski na okres 2019/2021 składają wyłącznie rodzice nowonarodzonego dziecka, na które świadczenie wychowawcze nie jest jeszcze pobierane.

Złożenie wniosku drogą tradycyjną (osobiście lub za pośrednictwem poczty) będzie możliwe od 1 kwietnia 2021 r.

W przypadku wątpliwości dotyczących wypełniania wniosków prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 82 566 30 17.

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 272032
Wczytywanie