Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

23/06/2024

22:26

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025. EDYCJA 2021

Opublikowano: 30 sierpnia 2021

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025. EDYCJA 2021

MODUŁ I. UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU „SENIOR+”

DOFINANSOWANIE: 159 910,20 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 199 910,20 zł

NAZWA ZADANIA: „PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE LOKALU PRZY UL. HIRSZFELDA 3/38, 22-170 REJOWIEC FABRYCZNY, CELEM UTWORZENIA KLUBU „SENIOR+”

          Planowane zadanie polega na utworzeniu i wyposażeniu Klubu „Senior+” na terenie miasta Rejowiec Fabryczny. W wyniku jego realizacji powstanie miejsce spotkań dla seniorów tj. osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, które będzie spełniało wiele funkcji, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez seniorów. Program da możliwość osobom starszym aktywnego spędzania czasu, podzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami życiowymi oraz wiedzą.

        Celem działalności Klubu „Senior+” będzie także inicjowanie współpracy i łączenie inicjatyw lokalnych, prowadzące do skutecznej aktywizacji seniorów poprzez włączenie ich w życie społeczności lokalnej. Powstały ośrodek wsparcia będzie dysponował 15 miejscami.

      Uzyskanie dofinansowania z dotacji pozwoli na zaadaptowanie i dostosowanie pomieszczeń do aktywnego spędzania wolnego czasu, a także da możliwość korzystania z oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, opiekuńczej i rekreacyjnej, dostosowanej do potrzeb osób starszych.

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 266571
Wczytywanie