Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

18/05/2024

07:56

POMOC DLA UCHODŹCÓW

Opublikowano: 1 marca 2022

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż na chwilę obecną na terenie naszego miasta przebywają jedynie uchodźcy, zamieszkujący u rodzin lub znajomych, którzy przyjęli ich w tym trudnym czasie. Władze samorządowe miasta utworzyły punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy, który mieści się w Starej Kotłowni. Przygotowanych zostało 20 miejsc noclegowych. Będą do niego kierowane osoby, które zgłoszą się do tzw. punktów recepcyjnych, zlokalizowanych między innymi w Dorohusku oraz Chełmie.

Otrzymujemy liczne telefony od mieszkańców, którzy deklarują chęć włączenia się w pomoc dla uchodźców, czy to w formie rzeczowej, czy też w formie wolontariatu. Wielu z nas realizuje już taką pomoc w punktach działających w innych miejscowościach naszego regionu. Dziękujemy wszystkim za gotowość oraz otwarte serca. Pragnę jednak zaapelować o powstrzymanie się od dostarczania pomocy rzeczowej już dziś. Będziemy się zwracać do Państwa o bardzo konkretną pomoc w momencie, gdy osoby potrzebujące już się u nas pojawią.

Gdyby ktoś z Państwa był gotowy do pomocy jako wolontariusz na terenie Rejowca Fabrycznego, już dziś można taką pomoc zadeklarować, dzwoniąc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer 82 566 30 13. Koordynacją wolontariatu zajmuje się Pani Julitta Kasperska.

W celu uniknięcia chaosu komunikacyjnego ustalono, iż wszelkie istotne informacje dotyczące pomocy uchodźcom, w tym również na temat prowadzenia ewentualnych zbiórek, będą publikowane na stronie Facebook Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek”. Bieżące informacje można także uzyskać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 259038
Wczytywanie