Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Zamknij panel dostępności WCAG
x

Rejowiec Fabryczny

23/06/2024

22:22

Świadczenie wspierające

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Rejowcu Fabrycznym informuje, że ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. 2023 r. poz.1429) wprowadza zmiany w: – ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, – ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotyczące zasad ustalania [...]

Czytaj dalej…

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027-Podprogram 2023

OGŁOSZENIE Zapraszamy po skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM INFORMUJE, ŻE OD DNIA 13.05.2024 r. RUSZAJĄ ZAPISY DO PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 – PODPROGRAM 2023. POMOC JEST KIEROWANA DO OSÓB O NISKICH DOCHODACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH: 1 590,00 ZŁ NA OSOBĘ W RODZINIE; 2 056,40 ZŁ DLA [...]

Czytaj dalej…

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024

Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla jednostek Samorządu terytorialnego” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Asystentura jest to wsparcie przez wykwalifikowanego opiekuna osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz w życiu społecznym. Celem zadania jest zapewnienie [...]

Czytaj dalej…

Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 266568
Wczytywanie