Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Zamknij panel dostępności WCAG
x

Rejowiec Fabryczny

03/02/2023

10:45

Rekrutacja do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS

Rekrutacja do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 PLUS realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc jest kierowana do osób o niskich dochodach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, spełniających przesłanki w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. bezrobocie, niepełnosprawność, choroba itd.), których dochód [...]

Czytaj dalej…

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Rejowiec Fabryczny – ankieta

Drodzy Mieszkańcy, Miasto Rejowiec Fabryczny prowadzi obecnie proces rewitalizacji. W ramach tych działań zostanie wyznaczony w przestrzeni miasta obszar rewitalizacji, gdzie skoncentrowane zostaną działania sprzyjające podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz opracowywany zostanie Gminny Program Rewitalizacji, w którym określone zostaną konkretne działania rewitalizacyjne jakie będą w tym obszarze podejmowane. Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne i gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne – ma zatem [...]

Czytaj dalej…

Terminy wydawania artykułów spożywczych z Banku Żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021

INFORMACJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym informuje, że w miesiącu wrześniu br. będą wydawane artykuły spożywcze z Banku Żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 w następujących terminach: – 27.09.2022 r. od godz. 10:00 do 14:00 – 28.09.2022 r. od godz. 10:00 do 14:00 Punkt odbioru darów: ul. Wschodnia 18 (blok nr 18, dawna biblioteka miejska) Uwaga! Ważny komunikat! Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że aktualny zestaw artykułów [...]

Czytaj dalej…

Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 149775
Wczytywanie