Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Zamknij panel dostępności WCAG
x

Rejowiec Fabryczny

18/06/2021

08:19

Świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022. Wnioski można składać: od 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej za pomocą portalu Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl), platformy elektronicznej PUE ZUS, systemów bankowych oraz platformy Epuap); od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej osobiście w siedzibie Ośrodka lub drogą pocztową oraz drogą elektroniczną. Prawo do świadczenia 500+ będzie przyznawane na okres [...]

Czytaj dalej…

Dowóz na szczepienia przeciw SARS-CoV-2

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 istnieje możliwość zapewnienia transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych. Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny pod numerem telefonu: 82 545 97 38 Osoba do kontaktu: Sylwia Wnętrzak Telefon będzie czynny w godzinach pracy Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny: od 7.30 do 15.30. [...]

Czytaj dalej…

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r. (M.P. poz. 1031) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 wynosi 1.971,00 zł. Do pobrania: Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej [...]

Czytaj dalej…

Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 37949
Wczytywanie