Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

18/05/2024

09:32

Pracownicy MOPS

Dyrektor

Joanna Semeniuk, tel. (082) 566 30 13

Główny księgowy

Katarzyna Szokaluk, tel. (082) 566 30 13

Stanowisko ds. pierwszego kontaktu

Julitta Kasperska, tel. (082) 566 30 13

Wieloosobowe stanowisko ds. przyznawanych decyzją

Monika Kozioł – starszy pracownik socjalny

Aneta Wojtal – starszy pracownik socjalny

Sylwia Krawczuk – starszy pracownik socjalny, tel. (082) 566 30 14

Stanowisko ds. decyzji administracyjnych, sprawozdawczości i analiz

Agnieszka Malińska – specjalista, te. (082) 545 97 27

Stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych

Magdalena Guz – specjalista, tel. (082) 566 30 16

Stanowisko pracy ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Stanowisko pracy ds. dodatków mieszkaniowych oraz pomocy materialnej uczniom

Katarzyna Morawska – specjalista, tel. (082) 566 30 17

Stanowisko pracy asystenta rodziny

Ewelina Ziarkowska – asystent, tel. (082) 566 30 14

Wieloosobowe stanowisko pracy opiekuna domowego

Barbara Denisiuk

Jolanta Konecka

Anna Poliszuk

Ewa Kozłowska

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 259143
Wczytywanie