Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

03/10/2023

08:16

Rachunki bankowe do wpłat

Bank Ochrony Środowiska S.A.

80 1540 1144 2114 9135 0095 0001

Na powyższy numer konta bankowego można realizować wpłaty związane z:

  • opłatami za usługi opiekuńcze
  • opłatami za usługi specjalistyczne
  • nienależnie pobranymi świadczeniami

Bank Ochrony Środowiska S.A.

26 1540 1144 2114 9135 0095 0003

Na powyższy numer konta bankowego można dokonywać wpłat należności od dłużników alimentacyjnych oraz komorników sądowych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 200188
Wczytywanie