Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

23/06/2024

22:25

Terapia uzależnień

Co to jest terapia uzależnień?

Jedynym skutecznym i właściwym sposobem na zatrzymanie uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy leków jest kompleksowe leczenie (leczenie odwykowe, leczenie uzależnienia, terapia uzależnienia), które rozpoczyna się od przerwaniem ciągu picia lub brania. Podczas terapii uzależnienia pacjent może dokonać szeregu zmian niezbędnych do utrzymania trzeźwości. Terapia pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: życie uczuciowe, duchowe, relacje z ludźmi, zdrowie. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia.

Nadmierne spożywanie alkoholu przez jedną z osób w rodzinie wpływa negatywnie na całą rodzinę, stwarza poważne kłopoty i często jest przyczyną cierpień zarówno dorosłych jak i dzieci. Niestety efektem życia z osobą cierpiącą na uzależnienie od alkoholu może być współuzależnienie, czyli całkowite podporządkowanie swojego życia drugiemu człowiekowi i wynikające z tego cierpienia. Osoba współuzależniona żyje życiem swojego uzależnionego partnera (czy innej bliskiej osoby), a nie własnym.

Dla kogo jest terapia uzależnień?

  • Osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu;
  • Osoby współuzależnione – (osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną).

Terapia jest bezpłatna i skierowana do mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny.

Harmonogram spotkań

Spotkania z terapeutą uzależnień odbywają się co drugi wtorek, w godzinach od 08:00 do 12:00.

Rejestracja do terapeuty

  • telefonicznie: 82 566 30 13
  • osobiście: MOPS Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 24
Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 266570
Wczytywanie