Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

18/05/2024

09:30

Informacja na temat składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021

Opublikowano: 30 czerwca 2020

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021  będą  przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2020 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca 2020 roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2020r .

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2020r. do dnia 31 października 2020 r.  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2020r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2020 r.  do dnia 31 grudnia 2020r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do 28 lutego 2021 r.
Wnioski w formie elektronicznej można składać poprzez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mrpips.gov.pl), oraz platformę e/PUAP/Empatia.
Wnioski w formie papierowej składa się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Lubelska 24 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do15.30.

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 259140
Wczytywanie