Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

12/07/2024

22:01

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW NA ROK 2023

CELE PROGRAMU – Moduł II:

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

ADRESACI PROGRAMU:

Seniorzy w wieku 65 lat i więcej, zamieszkujący w mieście Rejowiec Fabryczny, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia.

ZAKRES PROGRAMU:

MODUŁ II – „Opieka na odległość”- wyposażenie Seniora w tzw. Opaskę bezpieczeństwa, monitorującą podstawowe funkcje życiowe, połączoną z całodobowym Centrum monitoringu.


Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym w godzinach od 7:30 do 15.30 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 82 5663013.

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 272047
Wczytywanie