Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

18/05/2024

08:08

Rekrutacja do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS

Opublikowano: 30 stycznia 2023

Rekrutacja do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 PLUS realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc jest kierowana do osób o niskich dochodach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, spełniających przesłanki w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. bezrobocie, niepełnosprawność, choroba itd.), których dochód nie przekracza 1 320,00na osobę w rodzinie oraz 1 707,20dla osoby samotnej.

Osoby, które spełniają wymogi Programu i chciałyby otrzymać pomoc żywnościową, proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym przy ulicy Lubelskiej 24 w celu otrzymania skierowania na bezpłatną żywność.

Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, kwalifikowanie do pomocy żywnościowej może odbywać się również zdalnie na podstawie wywiadu telefonicznego pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 PLUS beneficjenci otrzymają dary żywnościowe w następujących produktach: makaron jajeczny świderki, powidła śliwkowe, mleko UHT, szynka wieprzowa, cukier, olej rzepakowy.

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 259051
Wczytywanie