Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

18/05/2024

08:17

Informacja dotycząca składania wniosków na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2023/2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym informuje, że od dnia 01 lipca 2023 r. wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego orz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2023/2024, wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2023/2024 można składać drogą elektroniczną przy pomocy:

  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 

  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/).

W wersji papierowej wnioski będą przyjmowane w siedzibie Ośrodka od dnia 01 sierpnia 2023 r. w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 259064
Wczytywanie